Człowiek między 3 a 4 gęstością istnienia. Co czeka Cię na wyższych częstotliwościach? Bashar, Ra

Jeśli chcesz zrozumieć Wszechświat, zacznij myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji.”

Te słowa Nikoli Tesli pięknie ukazują pewien fakt: rzeczywistość rezonuje. Wszystko wokół nas faluje, drga – jesteśmy zanurzeni w kosmicznej symfonii. Co więcej, my sami jesteśmy częstotliwością. Wiele źródeł wskazuje na to, że nasza wciąż rozwijającą się świadomość, dążąc do poznania samej siebie, ewoluuje do coraz to wyższych poziomów. Podobnie jak z lodu woda, a z wody para, wciąż podlegamy transformacji, nieustannie upadamy lub wznosimy się po drabinie częstotliwości.

Z przekazów channelingowych między innymi Bashara i Ra dowiadujemy się, że ludzkość jest obecnie w trakcie przejścia z trzeciej do czwartej gęstości rzeczywistości. Co dokładnie to oznacza? Czym różni się świat trzeciej i czwartej gęstości? Jak najprościej dostać się do gęstości wyższej? Zanim jednak odpowiemy sobie na te pytania, przyjrzyjmy się kluczowemu zagadnieniu.

Czym jest gęstość?

Według Bashara gęstość to określony wibracyjny stan istnienia, określony poziom częstotliwości rzeczywistości materialnej. Inne źródła dodają, że gęstości odpowiadają różnym stopniom świadomości, różnym wibracjom i poziomom istnienia. Każda gęstość ma swoje unikalne cechy i lekcje do nauki.

Różnica między wymiarem a gęstością

Interpretując przekazy Bashara, można stwierdzić, że gęstości są trochę jak województwa (stany) w obrębie jednego kraju, a wymiary porównuje on z kolei do odrębnych państw. W doświadczanych aktualnie przez ludzkość gęstościach (trzeciej i czwartej) mamy 4 wymiary – trzy przestrzeni i jeden czasu. Podsumowując, możemy funkcjonować w 3 i 4 gęstości wewnątrz 4-wymiarowej rzeczywistości czasoprzestrzennej.

Cykle na sekundę – pomiar częstotliwości

W wielu systemach wyznaniowych, religijnych, a także w wielu przepowiedniach pojawia się liczba 144 000. Bashar również porusza tę kwestię (Pięć Form Obfitości, 2019, więcej tutaj):

Jest w Waszych opowieściach, w Waszych historiach ta idea, to przeświadczenie, że jest coś szczególnego w liczbie 144 000. Znaczenie tej liczby interpretuje się na wiele sposobów jednak często źle zrozumianych. Jest to wibracja punktu równowagi, punktu stycznego. To centralna, neutralna wibracja, ponieważ poniżej tej liczby jest większe prawdopodobieństwo ukierunkowania negatywnego, natomiast powyżej ukierunkowania pozytywnego. Teraz, nie mówię, że jesteś negatywny poniżej 144 000 cns (cykli na sekundę, ang. cycles per second), tylko chcę zaznaczyć, iż większość ludzi na Waszej planecie funkcjonuje gdzieś w okolicach 40 000 – 50 000 cns. Oni zasadniczo są lunatykami”.

Rzućmy okiem na liczby – oto kilka przykładów różnych wartości częstotliwości według Bashara:

60 000 – 70 000 cns – aktualna kolektywna świadomość ludzkości

144 000 cns – Punkt Neutralny

150 000 – 160 000 cns – ścieżka transformacji, wyzbywanie sie strachu, zanurzenie w miłości

180 000 – 200 000 cns – względnie „łagodniejsze” doświadczenia otwartego kontaktu z istotami pozaziemskimi

250 000 – 300 000 cns – wibracja cywilizacji Bashara

300 000 cns – wibracja Jezusa, Buddy

333 000 cns – granica między światem materialnym i duchowym. Początek piątej gęstości ( „Kiedy jesteś w piątej gęstości, oznacza to, że jesteś duchem” Bashar)

Trzecia gęstość

Obecny stan, w którym znajduje się cywilizacja ludzka na Ziemi, uważany jest za trzecią gęstość. Bashar opisuje trzecią gęstość jako rzeczywistość, w której jednostki postrzegają siebie jako oddzielne istoty i doświadczają poczucia ograniczenia. W channelingach Ra gęstość ta nazywana jest gęstością wyboru (więcej tutaj). Jest to rzeczywistość dualistyczna, spolaryzowana, w której badane są przeciwieństwa, takie jak światło i ciemność, dobro i zło. Istoty trzeciej gęstości skupiają się głównie na przetrwaniu, ewolucji i rozwijaniu indywidualności.

Charakterystyka trzeciej gęstości

  1. Poczucie separacji: w trzeciej gęstości jednostki doświadczają silnego poczucia oddzielenia od innych i swojego otoczenia. To oddzielenie przyczynia się do rozwoju tożsamości indywidualnej.
  2. Świadomość oparta na ego: ego odgrywa ważną rolę w trzeciej gęstości, ponieważ jednostki silnie identyfikują się ze swoimi myślami, przekonaniami i pragnieniami.
  3. Uczenie się poprzez kontrast: istoty trzeciej gęstości uczą się poprzez doświadczanie przeciwieństw, eksplorują różne polarności i znajdują w nich równowagę.
  4. Percepcja czasu jako linii prostej: czas jest postrzegany jako liniowy postęp, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są od siebie odrębne.

Przejście do czwartej gęstości:

Bashar omawia trwające energetyczne przesunięcie w kierunku czwartej gęstości, która jak już wiemy reprezentuje wyższy poziom świadomości. Przejście to dotyczy zarówno indywidualnego procesu poszczególnych jednostek, jak i procesu zbiorowego dla całej ludzkości. W channelingach Ra gęstość czwarta nazywana jest gęstością miłości (więcej tutaj).

Charakterystyka czwartej gęstości

  1. Jedność świadomości: w czwartej gęstości istnieje większe poczucie wzajemnego powiązania i rozpoznawania jedności wszystkich rzeczy. Osoby rozumieją swoje wrodzone połączenie z większym całościowym bytem.
  2. Życie skoncentrowane na miłość: istoty czwartej gęstości działają „sercem”. Ważnym aspektem jest empatia, współczucie i chęć współpracy. Priorytetem jest dobrobyt zarówno samego siebie, jak i innych.
  3. Percepcja czasu jako nieliniowa: w czwartej gęstości czas jest postrzegany jako bardziej płynny i elastyczny, co pozwala na większe zrozumienie chwili obecnej i zdolność pozyskiwania dostępu do informacji z różnych momentów czasu. Zrozumienie jednoczesności czasu – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istniejące w tej samej chwili.
  4. Komunikacja telepatyczna (precyzyjniej tele-empatyczna): komunikacja staje się bardziej teleempatycznego charakteru, ponieważ osoby są bardziej wrażliwe na myśli i uczucia innych. Komunikacja niewerbalna za pomocą odczuć, całych koncepcji, nie tylko słów.

Jak zwiększyć swoją częstotliwość?

To temat na oddzielny tekst, jednak wspomnę tylko, że najskuteczniejszym sposobem zaproponowanym w channelingach Bashara jest życie w oparciu o Formułę Pasji. Z własnego doświadczenia wiem, że działa.

Nowe perspektywy

Informacje channelingowe na temat trzeciej i czwartej gęstości dostarczają interesującej perspektywy na naturę świadomości i ewolucję człowieka. Chociaż ludzkość bytuje jeszcze w gęstości trzeciej, otwierają się przed nami możliwości przejścia wyższej, do rzeczywistości w której istnieje niezwykły potencjał dla głębokiej zmiany świadomości. Badanie tych koncepcji z pewnością otwiera przed nami drzwi rozwoju zarówno osobistego jak i kolektywnego. A świat pełen miłości, światła i zrozumienia to zaiste piękny widok.

A.


Powiązane:


Źródła:

1.A Step Along The Way, 2021, bashar.org, więcej tutaj

2.The Five Forms Of Abundance, 2019, bashar.org, więcej tutaj

3.Cosmic Awakening, 2014, bashar.org, więcej tutaj

3.The Law of One, Ra Material, więcej tutaj

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *