7 gęstości istnienia. Ludzkość dopiero na 3 etapie duchowej ewolucji. Co przed nami? Ra

W Materiałach Ra znajdujemy bogactwo treści dotyczących natury rzeczywistości. W swoich przekazach Ra omawia tak zwane „Prawo Jedności” („The Law of One”). Jednym z kluczowych zgłębianych tam tematów jest koncepcja gęstości. Według Materiałów Ra istnieje siedem gęstości. Każda z nich reprezentuje inny poziom, inny etap ewolucji duchowej.

Oto one:

1.Pierwsza Gęstość – gęstość świadomości

Pierwsza gęstość to gęstość świadomości, gdzie świadomość jest pierwotna i skoncentrowana głównie na pierwiastkach oraz podstawowych budulcach istnienia. Obejmuje żywioły, minerały i proste formy życia.

2.Druga Gęstość – gęstość poczucia jestestwa

Druga gęstość to gęstość wzrostu i rozszerzania świadomości. Obejmuje rośliny i zwierzęta, gdzie świadomość ewoluuje poprzez instynktowne zachowania i rozwój podstawowej świadomości

3.Trzecia Gęstość – gęstość wyboru

Trzecia gęstość to gęstość samoświadomości i indywidualności. To gęstość, w której obecnie przebywa ludzkość. Obejmuje rozwój samoświadomości, eksplorację polaryzacji (m.in. z zakresu dobro-zło) oraz możliwość duchowego rozwoju poprzez dokonywane wybory i kumulowane doświadczenia.

4. Czwarta Gęstość – gęstość miłości

Czwarta gęstość to gęstość miłości i zrozumienia. To wyższy poziom świadomości, w którym istoty mają większe zrozumienie jedności i miłości. Reprezentuje znaczącą zmianę świadomości i często jest związana z przejściem z ciał fizycznych do tych bardziej energetycznych.

5.Piąta Gęstość – gęstość mądrości

Piąta gęstość to gęstość światła i mądrości. Istoty w tej gęstości są bardzo rozwinięte i posiadają głębokie zrozumienie natury rzeczywistości i zasad duchowych. Dążą do równoważenia miłości i mądrości.

6.Szósta Gęstość – gęstość jedności

Szósta gęstość to gęstość jedności i równowagi. Istoty w tej gęstości doświadczają głębokiego poczucia jedności i współoddziaływania. Kontynuują poszukiwanie wyższego zrozumienia i dążą do ponownego zjednoczenia ze Stwórcą.

7.Siódma Gęstość – gęstość wieczności

Siódma gęstość to gęstość wieczności. Reprezentuje połączenie i zjednoczenie wszystkich doświadczeń oraz pełne zrozumienie jedności Stwórcy. To ostatni etap indywidualnej świadomości przed ponownym zjednoczeniem ze Źródłem.

A.


Powiązane:


Źródła:

1.The Law of One, Ra Material, więcej tutaj

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *