10 wymiarów świadomości. Gdzie jest Bóg? Czy możesz stać się Aniołem? Ryokah

Informacje o 10 wymiarach świadomości udostępnione przez Ryokah, Tylera Ellison, dogłębnie mnie urzekły i pochłonęły moją uwagę na wiele tygodni. W tamtym czasie wciąż na nowo przesłuchiwałam wspomniany materiał za każdym razem rozumiejąc coraz więcej z jego treści. Już wtedy wiedziałam, że temat muszę zbadać najdokładniej jak tylko mogę, aby właściwie go Tobie teraz zaprezentować.

Przekaz, który wypływa z channelingu Ryokah o dziesięciu wymiarach świadomości to fascynujacy obraz struktury istnienia. Ukazuje on w jaki sposób świadomość, począwszy od poziomów najniższych, „wspina się” po duchowej drabinie, aby dotrzeć na samą górę. A co jest na samej górze? Według Ryokah „coś” więcej niż sam Bóg, niż samo Źródło.

Z naszego punktu widzenia istnieje dziesięć głównych wymiarów. Technicznie rzecz biorąc, istnieje nieskończenie wiele wymiarów, jednakże można je pogrupować w sposób odnoszący się do liczby 10.

To kluczowe, aby zrozumieć też, że wewnętrzne i zewnętrzne rzeczywistości człowieka są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie są one oddzielone, lecz stanowią dwie strony tego samego medalu. Według Ryokah wymiary wewnątrz nas nie są odizolowane od wymiarów, które tworzą nasz świat zewnętrzny.

Jesteś mikrokosmosem, więc różne poziomy wymiarowe istniejące w Tobie, są również obecne w tym, czego doświadczasz jako rzeczywistość zewnętrzną, która wydaje się być wokół Ciebie.

Dziesięć wymiarów istnienia według Ryokah to:

Wymiar Zero – Otchłań Jedności

Wymiar Zero reprezentuje stan absolutnej jedności, gdzie nie ma świadomości ani doświadczenia. Wszystko jest jedną rzeczą. Ryokah podkreśla, że istnieje pewien poziom tej Jedności, która w ogóle nie jest świadoma siebie.

Na tym poziomie Jedności nie ma separacji. Ponieważ nie ma separacji, to nie ma świadomości, brak też doświadczania. Ten poziom nazywamy Wymiarem Zero.

Wymiar Dziesiąty – Perspektywa Źródła, Bóg

Istnieje poziom Jedności, który jest świadomy, który wie, że jest Wszystkim, Co Istnieje (ang. All That Is). Ten poziomu świadomości możemy określić mianem Boga, Źródła.

Jest to aspekt Jedności, który jest świadomy tego, że jest wszystkimi rzeczywistościami. To asepkt, który jest świadomy tego, że jest wszystkimi istotami.

Wymiar Dziewiąty – Częstotliwości Anielskie

Według Ryokah wymiar dziewiąty odnosi się do tego, co uważamy za istoty anielskie, anielskie częstotliwości świadomości, które pobierają energię wprost ze Źródła (z 10-tego wymiaru), a następnie wykorzystują ją jako szkielet, rusztowanie, system połączeń spajający wszystkie niższe wymiary.

Kiedy więc myślicie w szczególności o aniołach, aniołach z dziewiątego wymiaru, tak naprawdę mówicie o infrastrukturalnej częstotliwości świadomości, która rozprzestrzenia oraz dzieli te źródłowe energie i informacje na wszystkie inne wymiary.

Wymiar Ósmy – Generatory Makro- Rzeczywistości

Ósmy wymiar związany jest z formami świadomości generującymi rzeczywistość. To całe galaktyki istniejące w naszym wszechświecie, sam wszechświat, planety. Wszystkie te formy świadomości reprezentują ideę perspektyw makrorzeczywistości. Według Ryokah to w częstotliwościach ósmego wymiaru świadomość wyraża się jako ramy rzeczywistości, w które jaźń może się następnie wcielić.

Wasza Ziemia ma silne połączenie z tą perspektywą ósmego wymiaru, galaktyka ma silne połączenie z tą perspektywą ósmego wymiaru, wszechświat ma silne połączenie z tą perspektywą ósmego wymiaru. Zatem myślcie o perspektywie 8-wymiarowej przede wszystkim jako o formach świadomości w skali makro.

Wymiar Siódmy – Wymiar Nadduszy

Z przekazu Ryokah dowiadujemy się, że poniżej perspektywy ósmego wymiaru znajduje się siódmy wymiar, który odnosi się przede wszystkim do tego, co możemy określić częstotliwością świadomości Nadduszy.

Naddusze reprezentują częstotliwości świadomości, które następnie wcielają się w rzeczywistości wygenerowane przez te ośmiowymiarowe istoty, te ośmiowymiarowe formy świadomości.

Wymiar Szósty – Wymiar Duszy

Szósty poziom świadomości Ryokah nazywa wymiarem Duszy. Dusza ma być przedłużeniem Nadduszy niczym gałąź wyrastajaca z pnia drzewa.

Wymiar Piąty – Kraina Wyższego Ja

Piąty poziom to wymiar Wyższego Ja. Jest ono łącznikiem między Duszą a inkarnującą na Ziemi osobowością.

Wyższe Ja jest mostem, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja pomiędzy wcielającą się osobowością [na Ziemi] a Duszą.

W ten sposób inkarnująca osobowość badająca ramy rzeczywistości, w którą się wcieliła może otrzymywać wsparcie oraz przewodnictwo z poziomu Duszu.

Wymiar Czwarty – Nasze Doświadczenia na Ziemi 4D

Perspektywa czwartego wymiaru odnosi się przede wszystkim do naszych ziemskich doświadczeń. Czwarty wymiar składa się z trzech niższych wymiarów, pierwszego, drugiego i trzeciego wymiaru, które odnoszą się do długości, szerokości i wysokości, oraz z czwartego wymiaru. Czwarty wymiar sam w sobie odnosi się do doświadczania zarówno przestrzeni, jak i czasu. Inkarnując na Ziemi doświadczamy siebie przede wszystkim jako istot czwartego wymiaru.

Co ciekawe Ryokah dodaje, że:

Naddusza i Dusze, które się z niej rozgałęziają, niekoniecznie muszą inkarnować w rzeczywistość czwartego wymiaru. Naddusza i Dusze, które się od niej odgałęziają, mogą inkarnować w rzeczywistościach piątego wymiaru, jeśli chcą. Mogą nawet inkarnować w rzeczywistościach szóstego wymiaru, jednakże tego typu inkarnacje są ukierunkowane energetycznie i nie mają natury fizycznej.

Wymiary Trzy, Dwa i Jeden – Krajobrazy Różnych Form Świadomości

Niezwykle interesujące informacje otrzymujemy od Ryokah odnośnie wymiaru pierwszego, drugiego oraz trzeciego. Choć doświadczamy ich w naszej rzeczywistości fizycznej jako długości, szerokości i wysokości, nie ograniczają się one tylko do tych pojęć. Tak naprawdę są one całymi krajobrazami rzeczywistości.

Wele różnych form świadomości współdziała z tymi poziomami i, w pewnym sensie, je zamieszkuje. (…) pierwszy, drugi i trzeci wymiar odpowiadają wielu różnym typom rzeczywistości, wielu różnym typom istot. Przede wszystkim są to istoty, które uważacie za istoty elementarne, wróżki, duchy natury, gnomy, a także istoty ludzkie. Wszystkie te rodzaje świadomości współdziałają z wymiarem pierwszym, drugim i trzecim.

W drodze do oświecenia

Świadomość począwszy od najniższych wymiarów sukcesywnie podąża do poziomów na samym szczycie duchowej drabiny. Wyobraź sobie wędrowca, który wchodzi na szczyt góry. Im jest wyżej, tym spoglądając w dół widzi coraz więcej. Jego perspektywa wciąż sie poszerza. Chcąc zdobyć naprawdę wymagający szczyt nasz alpiniata musi stopniowo zdobywać odpowiednie doświadczenie, wyposażyć się w coraz to bardziej wyrafinowany sprzęt. Najpierw zdobywa niższe szczyty górskie, a kiedy czuje, że jest gotowy, to decyduje się na kolejne, te bardziej wymagające. Podobnie jest z ewolucją świadomości.

Świadomość podąża do góry. Kiedy osiągnie stabilizację i zestrojenie na danym poziomie, to wkracza w wymiar wyższy. Wzrastając zaczyna postrzegać wszystko w coraz to szerszej, wielowymiarowej perspektywie. I wtedy okazuje się, że jesteśmy czymś znacznie więcej niż tylko indywidualnymi ludźmi. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy także innymi istotami, że jesteśmy miejscami samymi w sobie, że jesteśmy konstrukcją, na której rzeczywistość jest zbudowana. Bardzo ważnym jest zrozumienie, że to nie Ty jesteś W rzeczywistości – Ty JESTEŚ rzeczywistością.

Ryokah podaje przykład odnoszący się do świadomości, która osiągnęła perspektywę dziewiątego, angielskiego, wymiaru:

A kiedy stabilizacja zostanie osiągnięta na tym poziomie, doświadczysz więcej perspektywy 9-wymiarowej. To perspektywa wielowymiarowa, gdzie nie tylko rozpoznajecie, że jesteście miejscami, których sami doświadczacie, nie tylko jesteście wszystkimi istotami, które są w tych miejscach, ale także wszyscy jesteście alternatywnymi wersjami tych ludzi, wszyscy jesteście alternatywnymi wersjami tych miejsc. Jesteście także samym rusztowaniem, które trzyma to wszystko razem i rozprzestrzenia to, co nazywacie energią źródłową tworzącą te wszystkie środowiska i krajobrazy.

Na samym szczycie jest Śmierć Ego

Co stanie się zatem kiedy osiągniemy perspektywę 10-wymiarową? Otóż doświadczymy siebie jako wszystkich rzeczy jednocześnie. Dziesiąty wymiar obejmuje zarówno Źródło, Boga, Wszystko, Co Jest, jak i Jedność. Z chwilą kiedy świadomość dotrze na sam szczyt następuje proces zwany „całkowitym rozpadem”. Ryokah opisuje to w następujący sposób:

Kiedy zaczynasz doświadczać siebie jako dosłownie wszystkiego, to niemal tak, jakbyś się w tym rozpłynął i przeszedł przez to, co w swoich badaniach psychologicznych nazywacie śmiercią ego. W pewnym sensie rozpuszczasz się w tej dziesiątej perspektywie wymiarowej, w tej perspektywie źródłowej, a następnie energetycznie i metaforycznie odradzasz się jako nowa jaźń.

Ryokah dodaje, że stan ten osiągnęło wielu tak zwanych oświeconych mistrzów, choć sam proces iluminacji nie ogranicza się do możliwości kilku „wybrańców”:

To co tutaj opisuję, nie jest poza zasięgiem Twoich możliwości lub możliwości kogokolwiek w Waszym świecie. Jest to coś, czego wielu ludzi na Waszej planecie dokonało, czego doświadczyło. A tego typu proces zestrojenia na tych dziesięciu poziomach nie jest czymś, co odbywa się raz.

Poznaj Siebie, czyli nieskończona droga do oświecenia

Informacje Ryokah o 10 wymiarach świadomości z całą pewnością należą do jednych z najbardziej interesujących przekazów channelingowych, do których dotarłam w tym roku. Chyba najbardziej zaskoczyła mnie koncepcja, że w pewnym momencie rozwoju duchowego możemy stać się samym miejscem, krajobrazem, strukturą świadomości. Pojazdem świadomości, w którym zamieszkuje świadomość. Organizmem, w którym żyją komórki posiadające swoiście odrębna jaźń. Czyż nie fascynujące jest stwierdzenie, że Anioły są szkieletem naszych własnych Dusz?

Poznaj siebie – to wezwanie, które wybrzmiewa w całości istnienia. Poznaj siebie w każdych warunkach, w różnych doświadczeniach na przestrzeni wszystkich wymiarów i rzeczywistości. Poszerzaj swoją perspektywę, wznoś się coraz wyżej. I tak w nieskończoność.

A.


Zachęcam do zapoznania się z materiałami Ryokah (Tyler Ellison) na kanale YT Health Thyself https://youtube.com/@health.thyself oraz na oficjalnej stronie https://www.thegalacticguide.com


Aktywność Tylera Ellison można wspierać na: https://www.patreon.com/user?u=44941754Źródła:

1.https://youtu.be/uERQEqtyGks?si=WEP_BVv5t5yY8Sdp

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *