Karma – kara za grzechy czy dar równowagi? Karma a reinkarnacja. Przekazy Bashara, Setha i Ra.

„To po prostu fizyka. To wszystko. Karma jest tylko tym. Jest wibracyjną fizyką, fizyką częstotliwości. Jesteś w stanie równowagi. Nie jesteś w stanie równowagi. Tylko tyle”. Bashar

Rodzimy się w określonej rodzinie, środowisku, kulturze. Niektórzy wiodą beztroskie, komfortowe życie pławiąc się w luksusach. Inni każdego dnia walczą o przetrwanie zmagając się z głodem, cierpieniem, beznadzieją. Niesprawiedliwe? Wielu tak uważa. Może dlatego historie „od zera do bohatera” albo „zły bogacz został biedakiem” są tak popularne, gdyż wydają się być przejawem działania „sprawiedliwego palca Stworzyciela”, określanego także często mianem karmy.

Samo słowo „karma” przywędrowało do nas ze starożytnego wschodu. Pochodzi z Sanskrytu i dosłownie oznacza „działanie, akcję” (ang. action). Ma ona być niejako złowrogim czynnikiem karzącym; prawym bojownikiem szukającym odwetu. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Jak Kuba Bogu… i tak dalej. Jednak wiele źródeł wskazuje na to, że taka definicja karmy oparta jest na przestarzałych koncepcjach, które dziś wymagają uaktualnienia.

Nowe definicje karmy

Bardzo dużo czasu poświęcam studiowaniu starych ksiąg, wiekowych tekstów dotyczących szeroko pojętej duchowości. Sięgam także do źródeł nowych, często nieakceptowanych przez naukę konwencjonalną. Do tych ostatnich z pewnością można zaliczyć channelingi. Są to przekazy od istot, które osiągnęły wyższy poziom rozwoju duchowego. Wiadomości komunikowane są za pomocą określonego człowieka – channelera (od ang. channel – kanał). Osoba ta to pośrednik, który poprzez odpowiednie dopasowania częstotliwości „sięga” wibracji danej istoty.

Informacje channelingowe, do których dotarłam pozwalają nam na reinterpretację definicji karmy , „odkurzenie” starej termonologii i powrót do jej pierwotnego znaczenia. W swoich analizach skoncentrowałam się na channelingach Bashara (Daaryl Anka), Setha (Jane Roberts) i Ra (Carla Rueckert).

Karma według Bashara / Daaryl Anka

W channelingach Bashara dowiadujemy się, że : „Karma oznacza po prostu działanie, czyn. Czyny są językiem rzeczywistości materialnej, fizycznej. Karma to działania, które podejmujesz, aby wrócić do równowagi, jeśli okaże się, że poczyniłeś kroki, które z tej równowagi Cię wyprowadziły. Czyli w tym sensie to nie kwestia kary. To nie kwestia odwetu, zadośćuczynienia, „dostania za swoje” czy zasłużenia na coś. Karma jest czynnikiem naprowadzającym – przewodnikiem, który pokazuje Ci, że oddaliłeś się od stanu równowagi zgodnego z Twoją prawdziwą wibracją”. Z tego wynika, że karmę nakładamy sami na siebie. To nasze własne działanie.

Karma według Setha / Jane Roberts

Temat karmy poruszany jest także w przekazach Setha. W sesji 388 z 1967 roku otrzymujemy informację, że:

(…) Podstawowym założeniem karmy nie jest kara. Karma jest okazją do rozwoju. Szansą do wykorzystania okazji, które nie były wykorzystane. Szansą na wypełnienie luk ignorancji, na poszerzenie zrozumienia poprzez doświadczene. Szansą na zrobienie tego, co zrobione być powinno. (…) Wolna wola ma zawsze miejsce. Celem jest zawsze wiedza i rozwój, a nie kara czy „samokaranie„.

Karma według Ra / Carla Rueckert

Także channelingi Ra odnoszą się do pojęcia karmy. Materiał Ra to jeden z najtrudniejszych przekazów jakie spotkałam w swoim dotychczasowy życiu. Rozumienie tekstu oryginalnego jest nie lada wysiłkiem, o przygotowaniu właściwego tłumaczenia nie wspomnę. W sesji 34 Prawa Jedności ( ang. The Law of One) pojawia się taka oto konwersacja:

Pytający: (…) Czy możesz zdefiniować karmę?

Ra: Jestem Ra. W naszym rozumieniu karma jest tym, co możecie nazwać inercją, bezwładnością (ang. inercia). Działania, które są w ruchu będą zmierzać do równowagi dopóki nie przyjdzie moment, w którym pojawi się kontrolujący lub wyższy czynnik przełamujący bądź zatrzymujący. Zatrzymanie bezwładności działania można określić mianem wybaczenia. Te dwie koncepcje są nierozerwalne.

Pytający: Jeśli jednostka nabędzie tak zwanej karmy w danej inkarnacji, czy jest jakiś program, który zostanie uruchomiony, aby jednostka ta mogła za pomocą katalizatora otrzymać przebaczenie i tym samym doprowadzić do złagodzenia, zniesienia karmy?

Ra: Jestem Ra. Jest to, w sensie ogólnym, prawda. Jednakże zarówno jednostka jak i każda zaangażowana inna-jednostka może poprzez proces zrozumienia, akceptacji i wybaczenia polepszyć te wzorce. Jest to prawdziwe dla każdego momentu inkarnacyjnego wzorca. Tym samym każdy, kto uruchomił określone działanie może sobie wybaczyć i nigdy więcej nie dokona on tego błędu. Samo to również przerywa to co nazywacie karmą”.

Wszystko istnieje jednocześnie. Karma a reinkarnacja.

W sesji 636 z 1973 roku Seth dodaje: „W czasie jednoczesnym, kara nie ma sensu. Kara jako samo wydarzenie oraz wydarzenie, za które byłeś ukarany – one istnieją jednocześnie. Jako że nie ma przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, możesz równie dobrze powiedzieć, że kara istniała najpierw. (…) Patrząc szerzej, nie ma także czegoś takiego jak przyczyna czy skutek, choć są to podstawowe przypuszczenia w Waszej rzeczywistości„.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dzieją się jednocześnie. Wszystkie Twoje inkarnacje, wcielenia, istnieją jednocześnie, obok siebie. To oddzielne światy równoległe. Tak naprawdę nie mamy do czynienia z REinkarnacją, a precyzyjniej jest to tak naprawdę KOinkarnacja, WSPÓŁinkarnacja. Nie szukajmy źródła karmy w historiach naszych innych inkarnacji.

Kiedy karma przestaje działać?

Według Bashara: „Karma ustaje kiedy zdasz sobie sprawę, że to właśnie Ty możesz ją zakończyć. To wszystko. Zdanie sobie sprawy, że jesteś niezależny od karmy – to Cię wyzwala. Z chwilą kiedy zrozumiesz, że jesteś wolny, aby w każdym momencie decydować kim jesteś – to uświadomienie przełamuje „więzi” karmy”.

Ze wszystkich przytoczonych przekazów wniosek nasuwa się sam: karma nie jest karą, a jedynie narzędziem samokontroli, instrumentem pozwalającym na odzyskanie balansu. Jest bezwładnością, działaniem równoważącym, ruchem wahadła zmierzającym do początkowego środka. Karmy nie dostajemy w spadku po innych wcieleniach. Nie jesteśmy zdani na ich łaskę. O wszystkim, jak zwykle, decydujemy my sami.

A.


Źródła:

1.Karma, 2013, bashar.org, więcej tutaj

2.The Real Definition of Karma, 2022, bashar.org, więcej tutaj

3.The Early Sessions, Book 8, Jane Roberts, Session 388, Jane Roberts, December 20, 1967

5.Nature of Physical Reality Part One: Chapter 9: Session 636, Jane Roberts, January 29, 1973

6. The Law of One, Ra Material, sesja 34, więcej tutaj

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *