9 rodzin świadomości. Zobacz, do której metapsychicznej grupy należysz. Seth

Bratnie dusze, dusze pokrewne czy te przyjacielskie od serca – to z pewnością ludzie, którymi chcemy otaczać się w codziennym życiu. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się również tak zwane drugie połówki. Ich odnalezienie uznaje sie często za szczyt pragnień i spełnienie marzeń. A co jeśli bratnie dusze to też nasi najwięksi wrogowie i najtrudniejsi przeciwnicy?

Istnieje koncepcja, która wszystkie wspomniane wyżej kategorie, zarówno nam przyjazne jak i nieprzyjazne, sprowadza do grupy zwanej Odpowiednikami (ang. Counterparts). Wraz ze swoimi Odpowiednikami każdy z nas ma należeć do jednej z dziewięciu kosmicznych kompleków świadomosci, do odrębnej Metapsychicznej Rodziny.

Koncepcję tę znajdujemy w książkach Jane Roberts, ikony channelingu. Przez ponad 20 lat była ona doręczycielem informacji, które za jej pośrednictwem przekazywała wysoce rozwinięta wielowymiarowa istota – Seth. Zakres treści w ten sposób otrzymany jest niezwykle szeroki i bogaty. Z całą pewnością do najbardziej interesujacych materiałów należy opis Odpowiedników i Metapsychicznych Rodzin świadomości.

Roberts sama przybliża ten temat: „Według Setha każdy z nas ma swoje Odpowiedniki w różnych systemach rzeczywistości. Nie chodzi tu o identycznego Ciebie czy Twojego bliźniaka, a po prostu Innych-Ciebie, którzy są częścią Twojego bytu, ale w inny sposób rozwijają swoje umiejętności”.

Seth dalej doprecyzowuje: „Jesteście bardziej lub mniej bezpośrednio związani z niektórymi swoimi Odpowiednikami. Niektórzy z nich mieszkają w innych krajach, są w innym wieku (ilość lat) lub żyją w zupelnie innej kulturze, a przez co mogą posiadać cechy zupełnie Wam obce, z którymi trudno byłoby się Wam utożsamić.

Intuicyjnie wiecie kim są Wasi Odpowiednicy. Potraficie ich doskonale zidentyfikować w swoim codziennym doświadczaniu. Nie oznacza to, że jeśli staniecie się świadomi takich powiązań, to musicie czuć się odpowiedzialni za stworzenie czegoś w rodzaju kultury Odpowiedników lub zmuszeni do podjęcia próby wpływania na życie innych ludzi, przypominając im o łączącym Was związku. Każdy z Was jest indywidualny. Niektórzy ludzie, których najbardziej nie lubicie, mogą być Waszymi Odpowiednikami – każdy z Was może badać różne aspekty tego samego ogólnego wyzwania”.

Twoje Odpowiedniki, niejako Twoje alternatywne istnienia, urodzą się w tej samej Metapsychicznej Rodzinie co Ty i będą żyć w tych samych czasach co Ty.

Według Setha 9 Metapsychicznych Rodzin świadomości to:

1.Sumari

Sumari są z natury chętni do zabawy, figlarni – to wynalazcy. Są nieskrępowani,wolni, ale też niecierpliwi. Można ich znaleźć w sztuce i mniej konwencjonalnych naukach. Sumari są hałaśliwi, pełni energii. Kwestionują autorytety. Zwykle są indywidualistami, sprzeciwiającymi się wszelkiego rodzaju systemom. Nie są oni jednak „urodzonymi reformatorami”. Nie nalegają, aby wszyscy wierzyli w ich idee, ale sami zawzięcie trwają przy własnych poglądach.
Sumari są niezwykle niezależni i z reguły nie znajdziesz ich w krajach z dyktaturami. Nie łamią prawa. Nie są reformatorami w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale ich praca często kończy się reformą społeczeństwa lub kultury. Często osiągają pełnię sił tuż przed wielkimi zmianami społecznymi. Sumari zwykle nie będą odczuwać potrzeby przynależności do jakiejkolwiek zorganizowanej grupy. Wielu Irlandczyków, Żydów, Hiszpanów i nieco mniej Francuzów to Sumarowie – chociaż występują oni we wszystkich narodowościach. Nie wojownikami, ani nie będą na ogół opowiadać się za brutalnym obaleniem rządu lub obyczajów. Wierzą w twórczy potencjał zmian zachodzących w sposób naturalny. Niemniej jednak często są częścią kulturowego podziemia po prostu dlatego, że rzadko są konformistami.

2.Gramada

Rodzina Gramada specjalizuje się w organizacji. Czasami jej członkowie zjawiają się bezpośrednio po rewolucyjnych zmianach społecznych. Ich tendencje organizacyjne przejawiają się w każdej dziedzinie życia. Są założycielami uniwersytetów i szkół wyższych, choć sami nie muszą być nauczycielami czy naukowcami. To oni kierują szkołami artystycznymi, choć sami nie muszą być artystami. Założyciele wielkich firm często należą do tej rodziny, podobnie jak niektórzy politycy i mężowie stanu. Są aktywni, żywotni i „agresywnie” kreatywni. Wiedzą jak łączyć idee różnych ludzi. Często unifikują sprzeczne szkoły myślenia w mniej lub bardziej jednolitą strukturę. Są zatem często założycielami systemów społecznych. W większości przypadków, na przykład powstanie szpitali, szkół i religii, w sensie organizacyjnym, jest zainicjowane i podtrzymywane przez tę grupę. Ludzie ci mają doskonałe umiejętności składania indywidualnych, pojedynczych pomysłów w ujednoliconą koncepcję, która w przeciwnym razie mogłaby zostać zmarnowana. Są organizatorami energii, ukierunkowanymi na uskutecznianie struktur społecznych. Zwykle tworzą dość stabilne, dość rozsądne rządy, szkoły, bractwa, chociaż to nie oni inicjują idei stojących za tymi strukturami.

3.Sumafi

Rodzina Sumafi zajmuje się przede wszystkim nauczaniem. Mogą być utalentowani w dowolnej dziedzinie, ale ich głównym zainteresowaniem będzie przekazywanie wiedzy własnej lub innych. W pewnym sensie są jednakowo spokrewnieni z Gramadą i Sumari, ponieważ Sumafi to osoby łączace cechy organizatora systemu i kreatywnego artysty. Przekazują wiedzę w jej oryginalnym brzmieniu, nie zniekształcając jej treści. Nie widzą sensu w kwestionowaniu prawdziwości informacji oryginalnych. W średniowieczu to oni wiernie kopiowali rękopisy. Są w pewnym sensie opiekunami. Wielu nauczycieli muzyki lub plastyki należy do tej kategorii. Nauczają z zamiłowaniem do doskonałości, z naciskiem na technikę, dzięki czemu uczeń-artysta, często Sumari (choć nie zawsze ), może spełnić się twórczo w wybranej przez siebie dziedzinie.

4.Tumold

Rodzina Tumold koncentruje się przede wszystkim na uzdrawianiu. Nie oznacza to, że jej przedstawiciele mogą nie być osobami kreatywnymi, organizatorami lub nauczycielami, choć główny kierunek ich świadomości będzie skierowany na uzdrawianie. Możesz ich znaleźć wykonujących zawód lekarza czy pielęgniarki. Przedstawiciel rodziny Tumold może być też medium, pracownikiem socjalnym, psychologiem, artystą lub osobą związaną z religią. Mogą pracować w kwiaciarniach, na liniach montażowych, a także jako mechanicy. W ostatnim przypadku będą naprawiać znacznie więcej niż tylko samochody. Uzdrowiciele mogą też występować jako politycy, jednak tacy, którzy mentalnie leczą rany narodu. Do tej kategorii należą też wszelkiego rodzaju artyści, których praca ma przede wszystkim pomagać. Znajdziemy tu również głowy niektórych państw i – szczególnie w przeszłości – niektórych członków rodzin królewskich.

5.Vold

Reprezentanci grupy Vold to przede wszystkim reformatorzy. Mają doskonałe zdolności prekognitywne, jasnowidzenia, co oczywiście oznacza, że ​​przynajmniej nieświadomie rozumieją ruch prawdopodobieństw. Mogą pracować w każdej dziedzinie. Przewidują w jakim kierunku rozwinie się dana idea, koncepcja lub struktura. Następnie koncentrują się na tym, aby wprowadzić to prawdopodobieństwo w fizyczną rzeczywistość. W konwencjonalnych rozumieniu mogą wydawać się wielkimi działaczami i rewolucjonistami, ale też niepraktycznymi marzycielami.
Pochłonięci przez ideę zmiany i transformacji, będą czuli się silnie zmotywowani do urzeczywistnienia idei. Z reguły wykonują bardzo twórczą pracę, ponieważ do organizacji społecznych oraz politycznych nierzadko wkrada się stagnacja i dlatego przestają one służyć interesom zaangażowanych w nie mas ludzi. Członkowie tej rodziny mogą inicjować rewolucje, przewtoty religijne. Z reguły jednak mają jeden cel: zmienić status quo w danym obszarze zainteresowania.

6.Milumet

Rodzina Milumet składa się z mistyków. Prawie cała ich energia skierowana jest do wewnątrz. To odoby nieskazitelne i uduchowione. Mogą być słabo rozwinięci intelektualnie, według społecznie przyjętych standardów, ale dzieje się tak po prostu dlatego, że nie kierują swojego intelektu na rzeczywistość fizyczną. Osoby należące do tej rodziny nie będą zajmować stanowisk zwiazanych z władzą, autorytetami, ponieważ nie będą koncentrować się tak długo na konkretnych aspektach fizycznych. Można ich jednak znaleźć tam, gdzie się ich nie spodziewa: na niektórych liniach montażowych, które wymagaja prostych, powtarzalnych czynności, ale także w fabrykach, które nie wymagają szybkości. Zwykle wybierają więc kraje mniej uprzemysłowione, o wolniejszym tempie życia. Mają proste, bezpośrednie, dziecinne zachowania i mogą wydawać się głupi. Nie przejmują się konwenansami. mogą być doskonałymi rodzicami, zwłaszcza w mniej „skomplikowanych” społecznościach. Mogą być uznani za prymitywnych, gdziekolwiek się nie pojawią. Są głęboko zestrojeni z przyrodą, bardziej niż większość ludzi. Ich działania są niezwykle istotne, ponieważ pomagają zasilić, odżywić psychikę ludzkosci.

7.Zuli

Grupa Zuli zajmuje się głównie wykonywaniem czynności cielesnych. Są to sportowcy. Bez względu na dziedzinę, ktorą wybrali, koncentrują się na doskonaleniu możliwości ciała. Witalność stworzenia objawia się pięknem, szybkością, elegancją i wydajnością ich ciała. Przedstawiciele tej rodziny są perfekcjonistami.
Są także miłośnikami piękna wyrażanego cieleśnie. Historycznie członkowie tej grupy pojawiali się u początków cywilizacji, gdzie bezpośrednia fizyczna manipulacja ciałem w środowisku miała nadrzędne znaczenie.

8.Borledim

Rodzina Borledim zajmuje się przede wszystkim rodzicielstwem. Ci ludzie są naturalnymi „ziemskimi rodzicami”. Oznacza to, że mają zdolność „tworzenia” dzieci, które z pewnego punktu widzenia posiadają doskonałe cechy. Dzieci te mają błyskotliwe umysły, zdrowe ciała i silne, jasne emocje. Fizycznie rzecz biorąc, Borledim często mają wiele dzieci, a potomstwo zwykle dobrze sobie radzi w dowolnej dziedzinie życia. Biologicznie rzecz biorąc, posiadają pewne cechy, które niwelują „negatywne” kody w genach. Są to zwykle bardzo zdrowi ludzie, a małżeństwo z przedstawicielem tej grupy może automatycznie zakończyć dziedziczenie słabości istniejących przez wiele pokoleń. Nie są to „sztywni” rodzice, ślepo podążający za konwenansami, ale ludzie, którzy życie rodzinne postrzegają jako piękną twórczą sztukę, a dzieci jako arcydzieła z krwi i kości. Dalecy od przytłaczania potomstwa nadmiarem nadopiekuńczości, radośnie wysyłają swoje dzieci w świat. Borledim to pień, który do tej pory zawsze dbał o to, aby gatunek ludzki przetrwał pomimo katastrof i był równomiernie rozmieszczony na planecie oraz we wszystkich narodowościach. Ci ludzie oczekują, że ich dzieci będą zrównoważone, zdrowe, bystre duchowo i tak też jest. Borledim nie poświęcają się dla dobra swoich dzieci. Zbyt dobrze rozumieją brzemię spoczywające na takim potomstwie. Zamiast tego zachowują wyraźne poczucie tożsamości i swoje indywidualne cechy, stanowiąc dla dzieci wyraźny przykład kochających, niezależnych dorosłych.

9.Ilda

Rodzina Ilda składa się z „wymienników”. Zajmują się przede wszystkim wielką grą transferu i wymiany idei, produktów, koncepcji społecznych oraz politycznych. Są podróżnikami, przenoszącymi ze sobą idee jednego kraju do drugiego. Mieszają kultury, religie, tradycje, struktury polityczne. Są odkrywcami, kupcami, żołnierzami, misjonarzami, żeglarzami. Często brali udział w krucjatach. Przez wieki służyli jako propagatorzy idei, asymilatorzy. Pojawiają się wszędzie. Z historycznego punktu widzenia bywali także piratami i niewolnikami. W czasach współczesnych mogą być dyplomatami, Ich cechy są charakterystyczbe dla poszukiwaczy przygód. Do tej grupy należą archeolodzy, a także sprzedawcy. To żywa, gadatliwa, obdarzona wyobraźnią, zwykle sympatyczna grupa ludzi. Interesują się zewnętrznymi sprawami, obyczajami społecznymi, rynkiem, aktualnymi popularnymi ideami religijnymi lub politycznymi. Roznoszą je z miejsca na miejsce. Mogą być oszustami sprzedającymi produkty rzekomo o cudownych właściwościacg. W obecnych czasach są to czasami Indianie ( mieszkańcy Indii), Afrykanie lub Arabowie. Często są bardziej emocjonalni niż intelektualni. Zawsze niespokojni, zwykle w ruchu. Mogą być także aktorami. Do tej kategorii należało wiele kurtyzan, które rządziły salonami Europy. Niektórzy członkowie tej rodziny byli założycielami nowych zakonów w Kościele – na przykład światowi jezuici i niektórzy z bardziej wyrafinowanych papieży, którzy mieli dobrą rękę do handlu i kumulacji bogactwa. Ilda mogą być miłośnikami dzieł sztuki, ale zwykle ze względu na ich wartość komercyjną. Dzisiaj często można ich spotkać w departamentach rządowych, w obszarach związanych z podróżami lub w finansach.

A.


Źródła:

1.Seth Speaks: The Eternal Validity of the Soul, Seth / Jane Roberts, 1972

2.The „Unknown” Reality Vol. 2, sesje 732-737, Seth / Jane Roberts, 1979

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *