Lista 16 fałszywych przekonań – sprawdź które z nich masz. Channelingi Setha / Jane Roberts.

Przekazy channelingowe Setha rozpoczęły się w latach 60. ubiegłego stulecia. Odnajdziemy w nich między innymi bogate informacje na temat natury rzeczywistości, duszy, świadomości, życia i śmierci czy Źródła. W książce z 1972 roku „Natura Osobistej Rzeczywistości” (ang. The Nature of Personal Reality) Seth przybliża temat fałszywych przekonań najczęściej „zamieszkujących” w człowieku i przez niego pielęgnowanych.

Teraz przytoczę listę niektórych ograniczających fałszywych/błędnych przekonań. Jeśli zgodzisz się z którymkolwiek z nich, niech to spostrzeżenie pozwoli Ci zidentyfikować obszar, nad którym musisz popracować.

1.Życie to sama udręka, to morze trosk.

2.Ciało jest gorsze, słabe. Będąc jedynie pojazdem duszy jest automatycznie gorsze, niższe, wypaczone.

Możesz mieć poczucie, że cielesność jest u podstawy gorsza czy zła, że apetyt ciała jest niewłaściwy. Chrześcijanie mogą widzieć ciało jako obrzydliwość, pozostając w przekonaniu, że to dusza zeszła, „wstąpiła” w ciało. Można zauważyć, że samo słowo „zeszła” oznacza kierunek „z góry na dół”, automatycznie z lepszych warunków do tych gorszych.

Także wyznawcy religii Wschodu często uważają za swój obowiazek odżegnywanie się od ciała, konieczność wzniesienia się ponad, do stanu, w którym nie posiada się niczego (na przykład Pustka (ang. Emptiness) w Taoizmie). Posługując się innym słownictwem, również uważają, że ziemskie doświadczenia nie są same w sobie pożądane.

3.Jestem bezbronny wobec okoliczności i sytuacji, których nie mogę kontrolować.

4.Jestem bezbronny, ponieważ moja osobowość i charakter zostały ukształtowane w wieku niemowlecym, dlatego jestem zdany na łaskę mojej przeszłości.

5.Jestem bezbronny, ponieważ jestem zdany na łaskę wydarzeń z życia moich przeszłych wcieleń, nad którymi nie mam kontroli. Muszę zostać ukarany, lub to ja siebie ukażę za nieprzyjemności wyrządzone innym w moich przeszłych wcieleniach. Muszę zaakceptować negatywne aspekty mojego życia, które istnieją z uwagi na moją karmę„.

Tutaj warto dodać, że definicja karmy według Setha jest odmienna od popularnej wersji wyznawanej w religiach Waschodu (Hinduizm, Buddyzm). Dla Setha wszystkie reinkarnacyjne wcielenia istnieją jednocześnie – nie ma między nimi nieustannej wymiany akcji-reakcji. Przyszłe życie może wpływać na przeszłe życie, dlatego stare rozumienie karmy nie ma tutaj zastosowania. Więcej na temat karmy tutaj.

6.Ludzie są z gruntu źli i chcą mnie dopaść, skrzywdzić.

7.Tylko ja znam prawdę i nikt inny jej nie zna. Lub, tylko moja grupa zna prawdę i żadna inna grupa jej nie zna.

8.Z upływem czasu będę stawał się słabszy, bardziej chory. Z wiekiem będę tracić swe siły.

9.Moje istnienie uzależnione jest od moich cielesnych,fizycznych doświadczeń. Kiedy moje ciało umiera, umiera też moja świadomość.

To była ogólna lista fałszywych przekonań. Teraz przytoczę uszczegółowioną listę z przykonaniami bardziej osobistymi, które możesz w sobie nosić.

10.(1) Jestem chory i zawsze taki byłem.

11.(2) Coś jest nie tak z pieniędzmi. Ludzie, którzy je posiadają są chciwi, mniej uduchowieni niż ci, którzy są biedni. Są mniej szczęśliwi i są snobami.

12.(3) Nie jestem kreatywny. Nie mam wyobraźni.

13.(4) Nigdy nie mogę zrobić tego, co chcę.

14.(5) Ludzie mnie nie lubią.

15.(6) Jestem gruby.

16.(7) Zawsze mam pecha.

Są to najczęściej występujące przekonania wśród ludzi. Ci którzy w nie wierzą, będą spotykać je w rzeczywistości. Fizyczny obraz będzie wydawał się wzmacniać te przekonania, ale należy pamiętać, że to nasze przekonania kształtują rzeczywistość materialną (…).

(…) Musisz zrozumieć, że nikt nie może zmienić Twoich przekonań za Ciebie, nikt z zewnątrz nie może Cię zmusić do ich zmiany. W rzeczy samej, możesz je zmienić Ty (…).

Spójrz na siebie. Całe Twoje fizyczne środowisko jest materializacją Twoich przekonań.Twoje poczucie radości, zdrowia czy choroby – wszystko to zbudowane jest na Twoich przekonaniach. Jeśli wierzysz, że dana sytuacja sprawi, iż poczujesz się nieszczęśliwy, to tak będzie, a dalej, Twoje poczucie „nie-szczęścia” będzie wzmacniać ten stan.

To w Tobie jest umiejętność dokonania zmiany Twoich poglądów o rzeczywistości i o sobie samym, aby doświadczać życia spełnionego, zarówno dla siebie jak i dla innych”.

Lista przykładowych fałszywych przekonań „doręczona” przez Setha za pośrednictwem Jane Roberts jest z pewnością ciekawym narzędziem do poznania siebie. Ja sama byłam zaskoczona faktem, że zgadzam sie z niektórymi przekonaniami z listy. Punkty 4,8 i 10. Zatem już najwyższy czas, aby zrobić krok w stronę wyzwolenia i wyswobodzić się z kajdan własnych opresji.

A.


Źródła:

1.The Nature of Personal Reality, Chapter 2: Session 614, September 13, 1972 – Jane Roberts © L. Davies Butts

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *