3 rano, czyli Godzina Ducha. Co dzieje się w tym czasie? Jackowski, Bashar, Sadghuru