11:11,3:33,444,666… Dlaczego wszędzie widzisz powtarzające się liczby? Co oznaczają? Melchizedek