7 zasad Wszechświata według Kybalionu, tajemniczej księgi Duchowej Alchemii