7 zasad Wszechświata według Kybalionu, tajemniczej księgi Duchowej Alchemii

Kybalion, enigmatyczna księga, która ukazała się w 1908 roku od lat intryguje badaczy wiedzy tajemnej. Jej autorzy, sami określający się mianem Trzech Wtajemniczonych, do dziś pozostają nieznani. W bogatej treści Kybalionu znajdujemy Siedem Zasad Hermetyzmu, „Duchowej Alchemii”. Ma być to zbiór ponadczasowych praw, na których zbudowana jest nasza rzeczywistość, nasz Wszechświat. Przyswojenie informacji dotyczących Siedmiu Zasad Kybalionu ma prowadzić do głębokiej duchowej transformacji człowieka.

Jeśli to czytasz, to znak, że jesteś gotowy

Zanim przejdziemy do samych Zasad, w Kybalionie pojawia się takie oto interesujące spostrzeżenie:

Udostępnienie tej księgi pozwoli na identyfikacje tych, którzy są gotowi na przyjęcie zawartych w niej instrukcji. Będą oni przyciągnięci do jej treści, ponieważ są gotowi na otrzymanie Nauk. Gdy uczeń jest przygotowany na przyjęcie prawdy, wtedy ta niewielka księga do niego (albo do niej) przybędzie„.

Zatem według autorów Kybalionu jeśli czytasz ten artykuł, to jesteś gotowy na zapoznanie się z mistyczną treścią tej mistycznej księgi.

Siedem Zasad Wszechświata:

1.Zasada mentalizmu

„Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny”

Pierwszą zasadą, o której wspomina Kybalion jest zasady mentalizmu, stwierdzająca że „wszystko jest umysłem, wszechświat jest mentalny”. Zasada ta podkreśla, że ​​wszechświat jest tworem mentalnym i wszystko, co postrzegamy, jest wytworem boskiego umysłu. Kybalion opisuje znaczenie i wielką moc naszych myśli oraz tego, jak kształtują one naszą rzeczywistość.

2.Zasada korespondencji

„Jako Wyżej, tak i Niżej”

„Jak na górze, tak na dole. Jak na dole, tak i na górze”. Jest to esencja zasady korespondencji. Zgodnie z nią istnieją powiązania pomiędzy wszystkimi poziomami istnienia. Obserwując te zależności, uzyskujemy wgląd w kolejne tajemnice naszej egzystencji. Zasada ta zachęca do odkrywania mikrokosmosu naszego życia w celu zdobycia wiedzy o makrokosmosie jakim jest Wszechświat.

3.Zasada wibracji

„Nic nie spoczywa. Wszystko jest w ruchu”

Zgodnie z zasadą wibracji wszystko jest w nieustannym ruchu i drga z określoną częstotliwością. Od atomów po galaktyki, wszystko ma swoją unikatową wibrację. Dzieki tej Zasadzie dowiadujemy sie o wzajemnych powiązaniach wszystkich rzeczy i konieczności harmonizacji z wibracjami Wszechświata, aby zmanifestować nasze marzenia.

4.Zasada biegunowości / polaryzacji

„Wszystko jest dwojakie. Wszystko ma bieguny. Wszystko ma swoją parę przeciwieństw

Zasada biegunowości kieruje naszą uwagę na to, że przeciwieństwa są ze sobą powiązane i tak naprawdę się uzupełniają. Światło nie może istnieć bez ciemności. Nie ma gorąca bez zimna. Według autorów Kybalionu, akceptując zasadę dualizmu poprzez zbalansowanie przeciwieństw możemy osiągnąć większą duchową równowagę i pełniejsze zrozumienie wydarzeń w naszym życiu.

5.Zasada rytmu

„Wszystko płynie, wypływa i wpływa. Wszystko ma swoje przypływy. Wszystko wznosi się i opada”.

Zasada rytmu podkreśla, że wszystko dzieje się według naturalnego cyklu i rytmu. Zrozumienie tych cykli pozwala nam płynąć z życiem, zamiast się mu opierać. Rozpoznając przypływy i odpływy zdarzeń, możemy podejmować lepsze decyzje oraz znajdować spokój pośród doświadczanych orzez nas wzlotów i upadków.

6.Zasada przyczyny i skutku

Każda przyczyna ma swój skutek. Każdy skutek ma swoją przyczynę”

Zasada przyczyny i skutku nawiązuje do prawa karmy, podkreślając wagę wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny. Autorzy Kybalionu twierdzą, że nie ma przypadków. Właściwie stosując tę ​​Zasadę, możemy dokonywać świadomych wyborów prowadzących do samospełnienia i satysfakcjonujących nas rezultatów.

7.Zasada płci

Płeć jest we wszystkim. Wszystko ma swoje męskie i żenskie przejawy”

Siódma Zasada Kybalionu to Zasada płci, zgodnie z którą płeć jest obecna w przejawach całej egzystencji. Prawo to odzwierciedla twórczą moc Wszechświata. Zasada płci podkreśla istotne znaczenie harmonii oraz konieczność zespolenia męskiej i żeńskiej energii w nas samych.

Wskazówki skryte na sekretnych stronach

Kybalion i zawarte w nim Siedem Zasad Hermetyzmu to ciekawa pozycja ukazująca uniwersalne ramy dla zrozumienia tajemnic Wszechświata. Otwierając się na treść Zasad możemy pozyskać wskazówki w naszej podróży prowadzącej do samopoznania i duchowej transformacji. Według autorów tajemniczej księgi, ponadczasowe nauki Kybalionu pojawiaja się w naszym życiu wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowi, kiedy jesteśmy gotowi na głębsze połączenie z kosmosem i wejście na zaawansowany poziom kreowania własnej rzeczywistości.

A.


Źródła:

1.The Kybalion: hermetic philosophy, Tree Initiates, 1908

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *