Drzewa są inteligentne i ze sobą rozmawiają! Mycelium, czyli internet natury

Kiedy idziesz przez las, choć możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, zaraz pod Twoimi stopami dzieją się rzeczy niezwykłe. Rozmowy, impulsy, przepływy, wymiana. Zupełnie jak w zatłoczonej podziemnej sieci metra życie pulsuje tam i z powtorem. Pulsuje energia i krąży ogromna ilość informacji.

Głęboko na dnie lasu istnieje skomplikowana i tajemnicza sieć łącząca drzewa, rośliny oraz grzyby. Mycelium. Ta zagadkowa struktura, znana jako sieć grzybni, porównywana jest do internetu natury. Przyciąga ona uwagę zarówno naukowców, ekologów, jak i osoby zainteresowane szeroko pojętą duchowością.

Zakorzenieni w sieci

Pierwszy raz o doniosłym fizycznych oraz niematerialnym znaczeniu mycelium, sieci grzybni, usłyszałam od Bashara (Darryl Anka). W sesji z 2017 roku Nature’s Social Network (pol. Społeczna Sieć Natury) Bashar podkreślił, że różne formy ekspresji natury komunikują się ze sobą na wiele rozmaitych sposobów. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w sieci energii i informacji. Bashar zaznacza, że:

Nie istniejesz w naturze. Jesteś naturą. Twoje ciało jest wyrazem natury – rzeczywistości, którą wybrałeś doświadczać”

W swoich przekazach channelingowych Bashar wielokrotnie przypomina o niezwykłych właściwościach drzew oraz o szczególnych sieciach energetycznych, do których się one podłączają. Bashar podkreśla, iż to że drzewa wznoszą się wysoko do góry oraz sam sposób w jaki są zbudowane (w oparciu o określone proporcje matematyczne) powoduje zwiększenie ich wrażliwosci na wiele energii z wyższych poziomów. Drzewa, tak jak anteny, odbierają energie za pomocą liści oraz gałęzi, a nastepnie przekształcają, transmitują i obniżają te energie kierując je wprost na Ziemię.

„Głęboko pod ziemią, w korzeniach drzew i roślin, istnieje inny wyraz tej sieci połączeń, tej sieci społecznej. W każdej grupie drzew ich korzenie niezależnie od sposobu, w jaki zdecydują się rozprzestrzenić, są również połączone z tym, co zostało nazwane w Waszym języku siecią mycelium, czyli siecią grzybni. Sieć grzybni jest rodzajem tworu, narośli, która przyczepia się do korzeni i przyłącza się do danego drzewa, potem dalej do drugiego, i kolejnego, i następnego… i tak rozprzestrzenia sie po całym lesie”.

Ta sieć wypełnień łączy wszystkie korzenie nie tylko w celu przesyłania energii, nie tylko w celu przesyłania informacji, ale według Bashara jest prawdziwą demonstracją inteligencji tkwiącej w formach życia na naszej planecie.

„Informacje i energia mogą być przesyłane przez sieć grzybni w taki sam sposób, w jaki sieć neuronowa w Waszych mózgach przesyła impulsy elektromagnetyczne między neuronami. Również Mycelium przesyła tego rodzaju impulsy, choć posiada ono jeszcze wiele innych funkcji”.

Bashar dodaje, że mycelium, sieć grzybni, przenosi wodę z jednego drzewa do innych, którym wody tej brakuje.

„Tak więc drzewa, które otrzymują więcej wody, dzięki informacją z sieci grzybni, będą przesyłać wodę tym drzewom, które nie otrzymują jej wystarczającej ilości, i w rzeczy samej, celowo, z intencją, wyślą więcej wody przez sieć grzybni do drzew, które jej potrzebują. Będą także wysyłać żywność i składniki odżywcze przez sieć grzybni do drzew, które tego potrzebują. To prawdziwy podziemny system transportu funkcjonujący wśród drzew leśnych. Istnieje ogromna ilość informacji, ogromna ilość wymiany zachodzącej pod Twoimi stopami, kiedy idziesz przez las”.

Naukowcy o drzewnym internecie

Naukowcy żywo interesują się mycelium i jej niezwykłymi właściwościami, doszukując się podobieństw do złożonego i wydajnego systemu komunikacji. Ostatnie badania ujawniły zdumiewające możliwości sieci grzybni, która, jak stwierdzono, ułatwia wymianę sygnałów chemicznych, ostrzegając sąsiednie rośliny o potencjalnych zagrożeniach. Gdy jedno drzewo zostaje zaatakowane przez szkodniki, może ono uwolnić sygnały chemiczne poprzez sieć mykoryzową, aby ostrzec pobliskie drzewa, umożliwiając im wczesne uruchomienie mechanizmów obronnych.

Suzanne Simard – leśna współpraca

Badania nad mycelium prowadzi dr Suzanne Simard, profesor ekologii lasu na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej (Kanada), która skupia się na wzajemnych powiązaniach drzew w ekosystemach leśnych za pośrednictwem sieci mykoryzowych, czyli sieci łączących rośliny porzez grzyby mykoryzowe. Simard odkryła, że ​​za pośrednictwem tych sieci drzewa komunikują się i wymieniają zasoby, takie jak składniki odżywcze oraz węgiel. Jej badania wykazały, że starsze, lepiej zadomowione drzewa mogą pomagać młodszym, sąsiednim drzewom, przekazując zasoby w celu wsparcia ich wzrostu i przetrwania. Ta wzajemna współpraca zwiększa odporność i ogólny stan lasu. Więcej informacji na ten temat znajdujemy w książce Simard zatytułowanej: „W poszukiwaniu Matki Drzew. Dowody na inteligencję lasu”.

Peter Wohlleben – sieci społecznościowe drzew

Peter Wohlleben, leśniczy i autor książki „Sekretne życie drzew” podkreśla odczuwającą i współpracującą naturę drzew. Opisał, w jaki sposób drzewa komunikują się i wspierają wzajemnie za pomocą sygnałów chemicznych oraz elektrycznych, a także poprzez wymianę składników odżywczych za pośrednictwem sieci mykoryzowych. Wohlleben zauważa, że drzewa wykazują zachowania podobne do „sieci społecznościowej” (ang. social network), dzieląc się zasobami, aby zapewnić zbiorowy dobrobyt społeczności leśnej.

W 2016 powstał film dokumentalny Intelligent Trees (pol. Inteligentne Drzewa), w którym przedstawiono konkluzje wspomnianej wcześniej dr Suzanne Simard potwierdzające większość obserwacji Wohllebena na temat komunikacji między drzewami. Co więcej, w styczniu 2020 roku miał premierę film dokumentalny Sekretne życie drzew (niem. Das geheime Leben der Bäume), oparty na książce Wohllebena.

Podziemny cud natury

Mycelium, sieć grzybni, to struktura z pewnością niezwykle intrygujaca. Dzięki informacjom zarówno niekonwencjonalnym, a także odkryciom naukowym zaczynamy rozumieć głębię tego skomplikowanego systemu komunikacji w świecie przyrody. Dążąc do harmonijnego współistnienia z naturą, badanie potencjalnych zastosowań właściwości grzybni może doprowadzić nas do rozwiązań iście rewolucyjnych. Tak jak internet łączy ludzi na całym świecie, tak sieć grzybni łączy życie pod naszymi stopami, przypominając nam o głębokiej współzależności istniejącej w naszym ekosystemie.

A.
Źródła:

1.Nature’s Social Network, 2017, bashar.org, więcej tutaj

2.https://youtu.be/V4m9SefyRjg

3.https://gaiamethod.com/2016/08/30/tree-information-from-seth/

4.https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Wohlleben

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *